Bạn cần tìm khu vực nào?

NHÀ ĐẤT CẦN BÁN

Giá: 1,5 tỷ

Diện tích: 1000m2

Vị Trí: Xuân Đông, Cẩm Mỹ

Giá: 14,8 triệu/m2

Diện tích: 65m2 - 101m2 - 118m2

Vị Trí: xã Đại Phước

Giá: 14 triệu/m2

Diện tích: 102m2 - 118m2 - 183m2

Vị Trí: xã Đại Phước

Giá: 13 triệu/m2

Diện tích: 91m2 - 108m2 - 115m2

Vị Trí: xã Phú Đông

Giá: 18 triệu/m2

Diện tích: 161m2 - 177m2 - 222m2

Vị Trí: xã Đại Phước

Giá: 15 triệu/m2

Diện tích: 100m2

Vị Trí: xã Đại Phước

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TẠI NHƠN TRẠCH

Giá: 1,28 tỷ/nền

Diện tích: 90m2 - 200m2

Vị Trí: xã Phú Hội, xã Long Tân

Giá: Đang cập nhật

Diện tích: Đang cập nhật

Vị Trí: xã Long Tân, xã Phú Thạnh

Giá: 2,3 tỷ - 6,5 tỷ

Diện tích: 941,5 ha

Vị Trí: Xã Long Tân

Giá: Đang cập nhật

Diện tích: Đang cập nhật

Vị Trí: xã Phú Đông, xã Phú Hữu