Quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024

Ngày đăng: 27/12/2022

Ngày 19/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm:​ Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND; ​​​Quy định ​​ban hành kèm theo​ Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND;

Chuyên phân phối, ký gửi và tư vấn quy hoạch bất động sản Nhơn Trạch Hotline: 0917 768 079 (Hoàng Anh)
5/5 - (1 bình chọn)
.
.
.
.